طراحی و اجرای سالن

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی طراحی و اجرای سالن به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با طراحی و اجرای سالن در تهران ایران
اگر شما هم در زمینه طراحی و اجرای سالن فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

بتن ریزی محوطه کف سازی پارکینگ سوله محوطه جایگاه پمپ با ماله پروانه موتوری

اجرای کلیه ام ور: مش گذاری ( مسلح سازی بتن ) پيش از کف سازی و بتن ریزی مح وطه و کف سازی صنعتی بتنی پارکینگ س وله سالن جایگاه س وخت و پمپ بنزین کارگاه کارخانه و باند و پیاده ر و در قالب های متدا ول: بتن سخت لیسه ای رنگی و ضد سایش بهره
 • شهر تهران
 • 09384879693
 • دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶
sidebar-ads

نصب و تعمیر لوستر LED خط تلفن رفع مشکل برق کشی و سیم کشی

انجام کلیه خدمات : ۱- نصب و تعمیر ل وستر LED ال ای دی الکتر ونیکی و ل وستر عادی ۲- تعمیر تع ویض و سیم کشی خط تلفن ثابت منزل دفتر و محل کار عیب یابی و رفع مشکل قطعی و اتصالی برق کشی ساختمان داکت گذاری و کابل کشی مجدد جهت ن وسازی برق کش
 • شهر تهران
 • 09384879693
 • دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶
sidebar-ads

بتن ریزی محوطه سازی کف رنگی سخت لیسه ای ضد سایش صیقلی

اجرای بتن ریزی و كف سازی محيط های صنعتی و ساختمانی در قالب بتن سخت ليسه ای و رنگی و ضد سايش ويژه اجرا در : بتن ریزی و كف سازی پاركينگ بتن ریزی و كف سازی س وله بتن ریزی و كف سازی سالن ورزشی و صنعتی بتن ریزی و كف سازی جايگاه س وخت و پ
 • شهر تهران
 • 09384879693
 • دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶
sidebar-ads

رنگ کاری قطعات پلاستیک

اجرای پ وشش بر ر وی قطعات پلاستیکی صنعتی است که در کش ورهای پیشرفته م ورد ت وجه و سرمایه گزاری ب وده و می ت وان گفت همین امر یکی از دلایل زیبایی و مرغ وبیت کالای درجه یک حتی درجه چند کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی باشد . با ت وجه به ارنگ کاری قطعات پلاستیک رنگکاری قطعات پلاستیک
 • شهر تهران
 • 09122149600
 • دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶
sidebar-ads

فروش انواع فیوز تند سوز کند سوز کاردی پیچ خور کف خواب فیوز های ولتاژ فیوز

کلینیک برق بین الملل ت وزیع کننده ملز ومات برق و الکتر ونیک صنعتی www. electroclinic.ir 021.33530153 09024545654 فیوز قطع سریع فروش فیوز فروش فیوز خاص فیوز های ولتاژ کف خواب فیوز پیچ خور فیوز کاردی فیوز تند سوز ف
 • شهر تهران
 • 09024545654
 • دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶
sidebar-ads

دستگاه آی پی ال ایلایت Elight SHR , IPL RF

دستگاه آی پی ال ایلایت Elight SHR , IPL+RF جهت حذف م وهای زاید و ج وانسازی می باشد، درمان با ایلایت Elight یک ر وش م وثر و غیر تهاجمی برای حذف یا کاهش دائمی م وهای ناخ واسته و بهب ود بسیاری از شرایط پ وستی است. دستگاه Elight ایلایت ترکایلایت دستگاه ایلایت elight SHR دستگاه elight لیزر مو IPL RF حذف مو لیزر زیبایی تجهیزات پزش
 • شهر تهران
 • 09128089843
 • دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶
sidebar-ads

دستگاه آراف فرکشنال سوزنی Secret RF Fractional

دستگاه آراف فرکشنال س وزنی Secret RF Fractional ، دستگاه آر اف RF Ferquency یا RF Tightening ام واج رادی وفرکانس یکی از ر وش های انتقال انرژی استفاده ازم وج می باشد دراین ر وش ماده جابجا نمی ش ود وتغییر مکان نمیدهد اما باعب ورم وج ازآن مقدستگاه آراف سوزنی آراف فرکشنال سوزنی دستگاه جوانسازی آراف Secret rf آراف سوزنی فرکشنال پیشرو ط
 • شهر تهران
 • 09128089843
 • دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶
sidebar-ads

دستگاه ایلایت IPL RF SHR حذف موهای زاید

دستگاه آی پی ال و ایلایت IPL RF SHR حذف م وهای زاید یک ر وش غیرتهاجمی و م وثر برای رفع م وهای زائد ص ورت و بدن و همچنین درمان آسیب های پ وستی ناشی از آفتاب و پیری پ وست می باشد بد ون اینکه آسیبی به سطح پ وست برساند. ط ول م وج خاصی از IPL SHRدستگاه آی پی ال آی پی ال حذف موهای زائد دستگاه ipl لیزر مو Finepulse IPL دستگاه آی پی ال ipl
 • شهر تهران
 • 09128089843
 • دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶
sidebar-ads

دستگاه لیزر فراکشنال Fractional Co2 FRAXIS

دستگاه لیزر فراکشنال Fractional Co2 Fraxis که بنام لیزر دی اکسید کربن CO2 معر وف است وسیله ای است که علا وه بر بهب ودی قابل ملاحظه اسکارها و ج وشگاه های پ وستی در درمان پیری پ وست خص وصا شلی پ وست و چر وک های د ور چشم و د وردهان هم کاملا م وثدستگاه لیزر فراکشنال لیزر فراکشنال Fractional FRAXIS دستگاه لیزر Fraxis لیزر فراکشنال لیزر
 • شهر تهران
 • 09128089843
 • دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶
sidebar-ads

دستگاه لیزر دایود Diode Depilight Laser

دستگاه لیزر دای ود Diode Depilight Laser ، با گسیل نم ودن ن ور هدایت شده خ ود به س وی هدف یا Cible م و که همان محل انبار شدن ملانین م وج ود در ریشه هر م و است ، رنگدانه م ورد نظر را بمباران و نهایتاً متلاشی می نماید . اثر ن ور لیزر بر ر وی ملدستگاه لیزر دایود لیزر مو دایود diode depilight لیزر diode لیزر موهای زائد دایود لیزر لیزر پوس
 • شهر تهران
 • 09128089843
 • دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶